Уникални вази от VI век, открити край Созопол са гостували на Лувъра

Уникални вази и кратери, датиращи от VI век и добре запазени образци на античната вазопис са били сред артефактите, които Археологическият музей е представил. Изложени са били и уникални по своята историческа важност фигури на хора и животни и предмети от бита, с които са били част от погребването на първите жители на Аполония.
Вторият артефакт, който е бил представен в Кралската зала на Лувъра, е мраморна статуя, представляваща мъжка фигура без глава. Според археолози Археоло е най-древната статуя, откривана по нашите земи, датираща от VI век преди Христа.